Welkom in de Sloterkerk

Na de voltooiing van de restauratie van de Sloterkerk is de Stichting Vrienden van de Sloterkerk in het leven geroepen. Deze stichting heeft als doel: het bevorderen, verzorgen en laten uitvoeren van culturele activiteiten in de Sloterkerk.

De inmiddels bekende en gewaardeerde Matinee Concerten in de Sloterkerk op zondagmiddagen geven daar uitdrukking aan. Solisten, ensembles en koren komen er graag musiceren.

Concertagenda

Informatie over het eerstvolgende matinee concert en onze planning kunt u vinden in onze concertagenda. U kunt zich hier ook opgeven voor de nieuwsbrief over komende concerten.

Donateur worden?

Teneinde deze uitvoeringen te blijven realiseren zijn de bijdragen van donateurs en sponsors zeer welkom. Wilt u ook donateur worden of overweegt u dat? Stuur dan met vermelding van uw naam en adres een e-mail en u ontvangt een folder thuis. Donateurs hebben recht op reductie van de entreeprijs en ontvangen halfjaarlijks een nieuwsbrief. Nieuwe donateurs ontvangen een muzikaal welkomstgeschenk!

ANBI

De Stichting heeft een ANBI-status voor een algemeen nut beogende instelling zonder winstoogmerk en voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Giften zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht en aftrekbaar van inkomsten – en vennootschapsbelasting. Minimaal 90 % van de inkomsten komt direct aan de activiteiten.

ANBI logo