Welkom in de Sloterkerk

Na de voltooiing van de restauratie van de Sloterkerk is de Stichting Vrienden van de Sloterkerk in het leven geroepen. Deze stichting heeft als doel: het bevorderen, verzorgen en laten uitvoeren van culturele activiteiten in de Sloterkerk.

De inmiddels bekende en gewaardeerde matineeconcerten in de Sloterkerk op zondagmiddagen geven daar uitdrukking aan. Solisten, ensembles en koren komen er graag musiceren.

Concertagenda Sloterkerk

Informatie over het eerstvolgende matineeconcert en ons verdere programma kunt u vinden op onze evenementenpagina. U kunt zich ook opgeven voor de nieuwsbrief over komende concerten.

Donateur worden?

Teneinde deze uitvoeringen in de kerk te blijven realiseren zijn de bijdragen van donateurs en sponsors zeer welkom. Wilt u ook donateur worden of overweegt u dat? Stuur dan – met vermelding van uw naam en adres – een e-mail en u ontvangt een folder thuis die u natuurlijk ook kunt downloaden:

Donateurs hebben recht op reductie van de entreeprijs en ontvangen halfjaarlijks een nieuwsbrief. Nieuwe donateurs ontvangen een muzikaal welkomstgeschenk!

ANBI

De Stichting Vrienden van de Sloterkerk heeft een ANBI-status voor een algemeen nut beogende instelling zonder winstoogmerk en voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Giften zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht en aftrekbaar van inkomsten – en vennootschapsbelasting. Minimaal 90 % van de inkomsten komt direct toe aan de activiteiten.

ANBI

Kerkdiensten in de Sloterkerk

Voor informatie over de kerkdiensten in de Sloterkerk verwijzen we naar de website van de protestantse gemeente Osdorp-Sloten.