Stichting Vrienden van de Sloterkerk

De Sloterkerk is eigendom van de Protestantse Kerken Amsterdam. Iedere zondag worden kerkdiensten van woord en gebed gehouden. De Stichting Vrienden van de Sloterkerk is opgericht op 12 december 2003. De stichting is een voortzetting van de opgeheven Stichting Fondsenwerving Restauratie Sloterkerk. De Stichting stelt zich ten doel: 

 • Het bevorderen, laten uitvoeren en verzorgen van culturele activiteiten zoals concerten, publicaties en rondleidingen;  
 • Zo nodig Fondsenverwerving voor restauratiewerkzaamheden met het oog op de instandhouding van de Sloterkerk;

De stichting opteert voor het volgende beleidsplan cq activiteiten:
Het organiseren van vrijwel maandelijkse matinee-concerten als vrijwillige buurtactiviteit van het Stadsdeel Nieuw-West te Amsterdam. Na afloop is er – mede in het kader van de sociale cohesie gedachte – onder het genot van een consumptie volop gelegenheid om elkaar: musici en publiek te ontmoeten. Deze omvangrijke klus wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers.
Zo biedt de Stichting aan de inwoners van dit omvangrijke stadsdeel en aan de inwoners van Badhoevedorp de gelegenheid om van culturele manifestaties te genieten en wel tegen een zeer redelijke toegangsprijs.
Ook worden jaarlijks talentvolle studenten van het conservatorium te Amsterdam een podium geboden om te musiceren.
In november 2014 werd het honderdste jubileum matinee concert opgeluisterd door een aantal musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en in 2018 en 2019 stonden een mini-festival rondom de Brandenburgse concerten van J.S..Bach centraal met opnieuw een strijkersensemble van het KCO.

Verder worden er op verzoek rondleidingen in de historische Sloterkerk georganiseerd op de zogenaamde open monumentendagen, excursies voor scholieren, kinderconcerten etc. Dit alles geschiedt geheel op basis van vrijwilligheid.

Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden.

Dagelijks bestuur:

Dhr. G. Verweij                       Voorzitter

Dr. L.C. Stilma                         Secretaris

Dhr.C.J. Ijsbrandij                   Penningmeester

Leden:  . Drs. S. Heskes,  Mr J. de Jong                 

Adviseur: Dhr. D. Schlaffke

Bezoekadres: Osdorperweg 28, 1066 EL Amsterdam

Jaarverslag & ANBI

Lees hier het jaarverslag 2023.

K.v.K. nr: 34199180

ANBI sinds 20 september 2007, nr. 815742186

Privacyverklaring

Adres: Sloterkerk, Osdorperweg 28, 1066 EL Amsterdam

e-mail: info@sloterkerk.nl en svvs28@gmail.com

Sponsors

Fondsen en instanties die de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan de restauratie en concerten van de Stichting Vrienden van de Sloterkerk zijn:

Restauratie:

 • ANWB/Zimmermanfonds
 • Dinamo Fonds
 • Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
 • DVR Stichting
 • K.F. Heinfonds
 • M. A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
 • Maatschappij van Welstand
 • Meindersma – Sybenga Stichting
 • Nederlands Protestants Convent
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Rabo bank “Sloten-Badhoevedorp “
 • Rijksdienst voor Monumentenzorg
 • Rotary Amsterdam/Halfweg
 • Rotary Haarlemmermeer
 • Schipholfonds
 • SkaNfonds
 • Stadsdeel Osdorp, Gemeente Amsterdam
 • Stichting  tot behoud van het Nederlandse Orgel
 • Stichting ‘M.D.C.H. Fonds’
 • Stichting Bijstand restauratiekosten kerkgebouwen Hervormde Gemeente Amsterdam,
 • Stichting Familiebezit van Beneden Bonhomme
 • Stichting orgelfonds Mooy
 • UNA fonds Gemeente Amsterdam
 • VSB Fonds

Concerten:

 • Hofstee Stichting
 • Huis van de wijk, Belgiëplein Amsterdam
 • St. Historie Verenigde Polders Oud Sloten(VPOS)
 • Stichting Gansoord
 • Voormalig Stadsdeel Osdorp
ANBI