Publicatie ‘De Sloterkerk in kort bestek’

publicatie de Sloterkerk in kort bestek

Aan de noordzijde van het pittoreske dorpspleintje van het dorp Sloten bevindt zich de Sloterkerk met haar karakteristieke uiterlijk. Deze plek kent een rijke en bewogen historie. In de publicatie ‘de Sloterkerk in kort bestek’ gaat Bert Stilma in op de geschiedenis van de kerk.


Als men afgaat op de beschikbare bronnen is deze in de negentiende eeuw gereedgekomen zogenoemde waterstaatskerk al de vierde kerk. Het derde kerkgebouw stamt uit de zeventiende eeuw. Verschillende schilders zoals Jan Abraham Beerstraaten en Rembrandt van Rijn hebben deze kerk geschilderd c.q. getekend. In de middeleeuwen heeft er nog een ouder en zeer fors kerkgebouw gestaan. Deze tweede kerk werd echter in 1573 grotendeels verwoest. Waar de eerste Sloterkerk precies heeft gestaan is niet helemaal met zekerheid vast te stellen. Wel is bekend dat vlakbij de plaats waar nu het (voormalige) stadsdeelkantoor Osdorp staat vroeger een nederzetting was gevestigd. Uit opgravingen mag worden afgeleid dat daar (behalve boerderijen) ook een houten kapelletje heeft gestaan.

De alleroudste kerk van Amsterdam heeft dus in Sloten gestaan.

Colofon:
Titel: ‘de Sloterkerk in kort bestek’
Uitgave: Stichting Vrienden van de Sloterkerk
Uitgever: Amsterdam Drukwerk, 2018
Auteur: Bert Stilma
Besteladres: svvs28@gmail.com

De kosten van het boekje zijn 7 euro inclusief portokosten. 32 pagina’s, rijk geïllustreerd en toegankelijk geschreven.